SDIC  ›  O nás

O nás

Základní informace o Sdružení dodavatelů investičních celků

   Sdružení dodavatelů investičních celků (SDIC) bylo založeno v srpnu roku 1986. Od roku 1991 je právním subjektem se statutem dobrovolného sdružení právnických osob ve smyslu Občanského zákoníku.

   Činnost Sdružení je zaměřena na aktuální potřeby členů SDIC v jednotlivých etapách vývoje oboru dodávek investičních celků. Sdružení se v minulosti postupně zabývalo zpracováváním návrhů směrnic a norem pro investiční výstavbu, pro své členy zajišťovalo služby specializovaných odborných sekcí, informační servis a technické vzdělávání v oboru výstavby investičních celků. Od roku 1997 se aktivity SDIC soustřeďují výhradně na problematiku dodávek investičních celků pro tuzemský trh a export.

   SDIC představuje platformu při obhajobě a prosazování společných zájmů svých členů v problematice dodávek investičních celků pro export a tuzemský trh. Představitelé SDIC navazují kontakty a jednají s představiteli hospodářského a politického řízení státu a zástupci finančních, pojišťovacích a dalších institucí působících v oboru dodávek investičních celků. Nedílnou součástí práce Sdružení je nabídka pomoci při řešení individuálních problémů jednotlivých členů SDIC a podpora jejich obchodních aktivit. Každý člen Sdružení je oprávněn využívat prostředky a možnosti SDIC jako nástroje k dosažení svých ekonomických cílů.

   Vrcholným řídícím orgánem Sdružení je valná hromada SDIC. V mezidobí zasedání valné hromady řídí činnost Sdružení představenstvo SDIC. Kontrolním orgánem je revizní komise, která rovněž dohlíží na finanční hospodaření Sdružení. Základními organizačními dokumenty Sdružení jsou Stanovy SDIC a Jednací řád valné hromady SDIC.

   Členem SDIC mohou být právnické osoby, které jsou dodavateli investičních celků nebo se podílejí na jejich přípravě a realizaci v tuzemsku i v zahraničí. Členství ve Sdružení vzniká, po předchozím projednání přihlášky nového člena a schválení přijetí představenstvem SDIC, podpisem smlouvy o členství, která vymezuje práva a povinnosti obou smluvních stran.

   Sdružení dodavatelů investičních celků dnes představuje skupinu podnikatelských subjektů, která je součástí makroekonomického prostředí ČR a vystupuje jako integrující prvek při obhajobě a prosazování společných zájmů svých členů i partnerů.

Představení našich členů

Bohemia Müller s. r. o.

Bohemia Müller s. r. o.

Společnost Bohemia Müller s.r.o. byla založena v roce 1997. Zakladatelé jsou uznávanými odborníky v oblasti vysokého…

JSP, s.r.o.

JSP, s.r.o.

   Společnost JSP je přední český výrobce a dodavatel v oboru měření a regulace. Klíčovými produkty jsou vlastní…

ETD TRANSFORMÁTORY, a.s.

ETD TRANSFORMÁTORY, a.s.

Koncem 19. a začátkem 20. století byla v západních Čechách, zejména v Plzni, vybudována mohutná základna těžkého…

MAVEL, a.s.

MAVEL, a.s.

M a v e l, a.s. je přední celosvětová výrobní a inženýrská společnost, která se specializuje na vodní turbíny a…

AF POWER agency a.s.

AF POWER agency a.s.

   Společnost AF POWER agency a. s. patří v současnosti mezi hlavní hráče na poli mediální podpory oborů energetiky a…

SIGMA GROUP a.s.

SIGMA GROUP a.s.

SIGMA GROUP a.s. je moderní, dynamicky se rozvíjející strojírenskou firmou, která je nejvýznamnějším výrobcem…

PIO KERAMOPROJEKT a.s.

PIO KERAMOPROJEKT  a.s.

   Keramoprojekt Trenčín byl založen v roce 1951 původně jako národní podnik, později projektový ústav se…

ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

   ZVVZ-Enven Engineering, a.s. je moderní obchodně inženýrská společnost, která působí na trhu v rámci…

FANS, a.s.

FANS, a.s.

FANS, a.s. je dodavatelem investičních celků a služeb pro energetiku a průmysl. Zaměřuje se na dodávky na klíč a…

KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.

KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.

Kvalita, spolehlivost a inovace Akciová společnost KRÁLOVOPOLSKÁ je předním dodavatelem aparátů pro chemický a…

PSG – International a.s.

PSG – International a.s.

   PSG je moderní a dynamicky se rozvíjející skupina, která působí na trhu v České republice i v zahraničí od svého…

Sdružení dodavatelů investičních celků
Thámova 18a
186 00 Praha 8

IČ: 14889153
Není plátce DPH

Kontaktní osoba:

Tomáš Měřínský
reditel@sdic.cz

Ondřej Zavadil
Tel.: +420 774 413 722
info@sdic.cz