SDIC  ›  O nás

O nás

Základní informace o Sdružení dodavatelů investičních celků

   Sdružení dodavatelů investičních celků (SDIC) bylo založeno v srpnu roku 1986. Od roku 1991 je právním subjektem se statutem dobrovolného sdružení právnických osob ve smyslu Občanského zákoníku.

   Činnost Sdružení je zaměřena na aktuální potřeby členů SDIC v jednotlivých etapách vývoje oboru dodávek investičních celků. Sdružení se v minulosti postupně zabývalo zpracováváním návrhů směrnic a norem pro investiční výstavbu, pro své členy zajišťovalo služby specializovaných odborných sekcí, informační servis a technické vzdělávání v oboru výstavby investičních celků. Od roku 1997 se aktivity SDIC soustřeďují výhradně na problematiku dodávek investičních celků pro tuzemský trh a export.

   SDIC představuje platformu při obhajobě a prosazování společných zájmů svých členů v problematice dodávek investičních celků pro export a tuzemský trh. Představitelé SDIC navazují kontakty a jednají s představiteli hospodářského a politického řízení státu a zástupci finančních, pojišťovacích a dalších institucí působících v oboru dodávek investičních celků. Nedílnou součástí práce Sdružení je nabídka pomoci při řešení individuálních problémů jednotlivých členů SDIC a podpora jejich obchodních aktivit. Každý člen Sdružení je oprávněn využívat prostředky a možnosti SDIC jako nástroje k dosažení svých ekonomických cílů.

   Vrcholným řídícím orgánem Sdružení je valná hromada SDIC. V mezidobí zasedání valné hromady řídí činnost Sdružení představenstvo SDIC. Kontrolním orgánem je revizní komise, která rovněž dohlíží na finanční hospodaření Sdružení. Základními organizačními dokumenty Sdružení jsou Stanovy SDIC a Jednací řád valné hromady SDIC.

   Členem SDIC mohou být právnické osoby, které jsou dodavateli investičních celků nebo se podílejí na jejich přípravě a realizaci v tuzemsku i v zahraničí. Členství ve Sdružení vzniká, po předchozím projednání přihlášky nového člena a schválení přijetí představenstvem SDIC, podpisem smlouvy o členství, která vymezuje práva a povinnosti obou smluvních stran.

   Sdružení dodavatelů investičních celků dnes představuje skupinu podnikatelských subjektů, která je součástí makroekonomického prostředí ČR a vystupuje jako integrující prvek při obhajobě a prosazování společných zájmů svých členů i partnerů.

Představení našich členů

AF POWER agency a.s.

AF POWER agency a.s.

   Společnost AF POWER agency a. s. patří v současnosti mezi hlavní hráče na poli mediální podpory oborů energetiky a…

ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

   ZVVZ-Enven Engineering, a.s. je moderní obchodně inženýrská společnost, která působí na trhu v rámci…

ETD TRANSFORMÁTORY, a.s.

ETD TRANSFORMÁTORY, a.s.

Koncem 19. a začátkem 20. století byla v západních Čechách, zejména v Plzni, vybudována mohutná základna těžkého…

SIGMA GROUP a.s.

SIGMA GROUP a.s.

SIGMA GROUP a.s. je moderní, dynamicky se rozvíjející strojírenskou firmou, která je nejvýznamnějším výrobcem…

KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.

KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.

Kvalita, spolehlivost a inovace Akciová společnost KRÁLOVOPOLSKÁ je předním dodavatelem aparátů pro chemický a…

Bohemia Müller s. r. o.

Bohemia Müller s. r. o.

Společnost Bohemia Müller s.r.o. byla založena v roce 1997. Zakladatelé jsou uznávanými odborníky v oblasti vysokého…

MAVEL, a.s.

MAVEL, a.s.

M a v e l, a.s. je přední celosvětová výrobní a inženýrská společnost, která se specializuje na vodní turbíny a…

JSP, s.r.o.

JSP, s.r.o.

   Společnost JSP je přední český výrobce a dodavatel v oboru měření a regulace. Klíčovými produkty jsou vlastní…

FANS, a.s.

FANS, a.s.

FANS, a.s. je dodavatelem investičních celků a služeb pro energetiku a průmysl. Zaměřuje se na dodávky na klíč a…

PIO KERAMOPROJEKT a.s.

PIO KERAMOPROJEKT  a.s.

   Keramoprojekt Trenčín byl založen v roce 1951 původně jako národní podnik, později projektový ústav se…

Sdružení dodavatelů investičních celků
Thámova 18a
186 00 Praha 8

IČ: 14889153
Není plátce DPH

Kontaktní osoba:

Tomáš Měřínský
reditel@sdic.cz

Ondřej Zavadil
Tel.: +420 774 413 722
info@sdic.cz