SDIC  ›  Seznam členů  ›  ETD TRANSFORMÁTORY, a.s.

ETD TRANSFORMÁTORY, a.s.

Koncem 19. a začátkem 20. století byla v západních Čechách, zejména v Plzni, vybudována mohutná základna těžkého strojírenství, jedna z největších v tehdejší rakousko - uherské monarchii. Její tradice a další rozvoj pokračovaly i po vzniku samostatné Československé republiky. Potřeba finalizace a vlastní kompletace strojírenských a metalurgických celků, jakož i dopravní techniky a elektroenergetiky přiměla vedení Škodových závodů v r. 1921 k založení Elektrotechnické továrny v Doudlevcích (ETD) na předměstí Plzně.

Výrobkovou náplň tvořily produkty z oblasti silnoproudé elektrotechniky, povětšinou elektrické stroje a přístroje.

Během několika let se závod vymanil z licenčního francouzského vlivu a tak od r. 1930 vyráběl již dle vlastního know- how. Portfolio elektrotechnické výroby bylo průběhem let rozšířeno.

Jako příklady lze uvést 2 ks transformátorů 360 MVA, 420 kV pro PVE Dlouhé Stráně, transformátory 410 MVA, 410 kV pro elektrárnu Kolubara v Jugoslávii, turboalternátory 1000 MW, 24 kV pro jadernou elektrárnu Temelín, série vvn vypínačů 420 kV se zhášecím mediem SF6.

Po r. 1990 v důsledku politicko-hospodářských změn došlo vesměs k osamostatnění oborů a od r. 1992 byly pod obchodním jménem ETD ŠKODA vyráběny transformátory, tlumivky, reaktory a elektrické přístroje pro energetiku a elektrickou trakci. V rámci dalších organizačních změn byl výrobní obor
transformátory v roce 1998 včleněn do společnosti ŠKODA ENERGO s.r.o. a po r. 2000 v rámci této společnosti osamostatněn a přejmenován na Divizi
Transformátory.

Strategickým rozhodnutím vlastníka o vyčlenění této elektroenergetické aktivity spolu se zájmem BEZ Transformátory a.s. o rozšíření svého výrobkového portfolia a o další rozvoj celého oboru transformátory došlo k prodeji kompletní produkce transformátorů v Elektrotechnické továrně Doudlevce do skupiny BEZ spolu s vlastním originálním know- how a možností označovat předmětné výrobky logem ŠKODA.

Nový vlastník je tak v plzeňské aglomeraci vybaven komplexní technologií, vlastním know- how a zkušebním zařízením pro elektrárenské, rozvodnové
a trakční aplikace jako jediný výrobce těchto možností na území ČR a SR pro dodávky silových transformátorů vyšších a vysokých výkonů.

Zásady konstrukce transformátorů
Konstrukce transformátorů ETD zohledňuje požadavky provozovatelů transformátorů jako je nízká energetická náročnost stroje, spolehlivost a ekologie.

Magnetický obvod stroje je vyroben z orientovaných plechů s nízkými ztrátami. Jednotlivé plechy jsou od sebe odizolovány tenkou vrstvou keramické
izolace odolné vysokým teplotám a chemickým účinkům transformátorového oleje. Skládání magnetického obvodu je prováděno technologií "StepLap"
pro snížení ztrát a hlučnosti stroje.

Vinutí je vyrobeno z vysoce vodivé elektrotechnické mědi izolované papírovou izolací. Pro vinutí větších průřezů je volen permutovaný vodič z důvodu
zamezení ztrát vířivými proudy.

Transformátory jsou vyráběny s pevným převodem nebo mohou být vybaveny přepínačem odboček bez zatížení (NLTC), resp.pod zatížením (OLTC).

Nádoba je svařovaná s dělicí rovinou v horní části pro zamezení úniku oleje v dělicí rovině a opatřená magnetickými bočníky. Prostor pro regulaci je oddělen od nádoby vlastního transformátoru kvůli zamezení průniku oleje z regulace do vinutí transformátoru. Stejně tak je rozdělena i dilatační nádoba stroje.

Chladicí systém transformátoru převážně tvoří radiátorová soustava s ventilátory, u větších výkonů jsou pak použity chladiče oleje s čerpadly.

Nádoba transformátoru je opatřena otočným podvozkem pro podélný a příčný posun a zdvihacími čepy pro manipulaci se strojem.

Chladicí soustava je standardně pozinkována, nádoba transformátoru opatřena epoxidovým nátěrovým systémem FEIDAL. V případě požadavku může
být pozinkována i nádoba transformátoru, popř. natřena chladicí soustava.

Vedle nosného programu, tedy transformátorů pro energetiku a pro elektrickou trakci jsou v ETD vyráběny i transformátory speciální podle přání zákazníků.

Výrobní program:

  • Třífázové regulační olejové transformátory, výkonový rozsah 10 až 320 MVA, jmenovité napětí do 420 kV
  • Třífázové neregulační transformátory, výkon do 410 MVA, napětí do 420 kV
  • Jednofázové neregulační olejové transformátory s celkovým výkonem třífázové sestavy do 1200 MVA a napětím do 420 kV
  • Řiditelné a neřiditelné transformátory speciálního provedení, např. s ohledem na počet vinutí, jmenovitá napětí nakrátko, speciální požadavky na připojení, uspořádání a druh chlazení a pod.
  • Lokomotivní transformátory
  • Trakční tlumivky pro pohony kolejových vozidel (metra, tramvají, trolejbusů)
  • Spouštěcí reaktory

Web: www.etd-bez.cz

Představení našich členů

ETD TRANSFORMÁTORY, a.s.

ETD TRANSFORMÁTORY, a.s.

Koncem 19. a začátkem 20. století byla v západních Čechách, zejména v Plzni, vybudována mohutná základna těžkého…

KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.

KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.

Kvalita, spolehlivost a inovace Akciová společnost KRÁLOVOPOLSKÁ je předním dodavatelem aparátů pro chemický a…

ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

   ZVVZ-Enven Engineering, a.s. je moderní obchodně inženýrská společnost, která působí na trhu v rámci…

FANS, a.s.

FANS, a.s.

FANS, a.s. je dodavatelem investičních celků a služeb pro energetiku a průmysl. Zaměřuje se na dodávky na klíč a…

JSP, s.r.o.

JSP, s.r.o.

   Společnost JSP je přední český výrobce a dodavatel v oboru měření a regulace. Klíčovými produkty jsou vlastní…

MAVEL, a.s.

MAVEL, a.s.

M a v e l, a.s. je přední celosvětová výrobní a inženýrská společnost, která se specializuje na vodní turbíny a…

PSG – International a.s.

PSG – International a.s.

   PSG je moderní a dynamicky se rozvíjející skupina, která působí na trhu v České republice i v zahraničí od svého…

SIGMA GROUP a.s.

SIGMA GROUP a.s.

SIGMA GROUP spol. s r.o. je moderní, dynamicky se rozvíjející strojírenskou firmou, která je nejvýznamnějším výrobcem…

Bohemia Müller s. r. o.

Bohemia Müller s. r. o.

Společnost Bohemia Müller s.r.o. byla založena v roce 1997. Zakladatelé jsou uznávanými odborníky v oblasti vysokého…

AF POWER agency a.s.

AF POWER agency a.s.

   Společnost AF POWER agency a. s. patří v současnosti mezi hlavní hráče na poli mediální podpory oborů energetiky a…

KERAMOPROJEKT TRENČÍN a.s.

KERAMOPROJEKT TRENČÍN a.s.

   Keramoprojekt Trenčín byl založen v roce 1951 původně jako národní podnik, později projektový ústav se…

Sdružení dodavatelů investičních celků
Thámova 18a
186 00 Praha 8

IČ: 14889153
Není plátce DPH

Kontaktní osoba:

Tomáš Měřínský
reditel@sdic.cz

Ondřej Zavadil
Tel.: +420 774 413 722
info@sdic.cz