SDIC  ›  Seznam členů  ›  ETD TRANSFORMÁTORY, a.s.

ETD TRANSFORMÁTORY, a.s.

Koncem 19. a začátkem 20. století byla v západních Čechách, zejména v Plzni, vybudována mohutná základna těžkého strojírenství, jedna z největších v tehdejší rakousko - uherské monarchii. Její tradice a další rozvoj pokračovaly i po vzniku samostatné Československé republiky. Potřeba finalizace a vlastní kompletace strojírenských a metalurgických celků, jakož i dopravní techniky a elektroenergetiky přiměla vedení Škodových závodů v r. 1921 k založení Elektrotechnické továrny v Doudlevcích (ETD) na předměstí Plzně.

Výrobkovou náplň tvořily produkty z oblasti silnoproudé elektrotechniky, povětšinou elektrické stroje a přístroje.

Během několika let se závod vymanil z licenčního francouzského vlivu a tak od r. 1930 vyráběl již dle vlastního know- how. Portfolio elektrotechnické výroby bylo průběhem let rozšířeno.

Jako příklady lze uvést 2 ks transformátorů 360 MVA, 420 kV pro PVE Dlouhé Stráně, transformátory 410 MVA, 410 kV pro elektrárnu Kolubara v Jugoslávii, turboalternátory 1000 MW, 24 kV pro jadernou elektrárnu Temelín, série vvn vypínačů 420 kV se zhášecím mediem SF6.

Po r. 1990 v důsledku politicko-hospodářských změn došlo vesměs k osamostatnění oborů a od r. 1992 byly pod obchodním jménem ETD ŠKODA vyráběny transformátory, tlumivky, reaktory a elektrické přístroje pro energetiku a elektrickou trakci. V rámci dalších organizačních změn byl výrobní obor
transformátory v roce 1998 včleněn do společnosti ŠKODA ENERGO s.r.o. a po r. 2000 v rámci této společnosti osamostatněn a přejmenován na Divizi
Transformátory.

Strategickým rozhodnutím vlastníka o vyčlenění této elektroenergetické aktivity spolu se zájmem BEZ Transformátory a.s. o rozšíření svého výrobkového portfolia a o další rozvoj celého oboru transformátory došlo k prodeji kompletní produkce transformátorů v Elektrotechnické továrně Doudlevce do skupiny BEZ spolu s vlastním originálním know- how a možností označovat předmětné výrobky logem ŠKODA.

Nový vlastník je tak v plzeňské aglomeraci vybaven komplexní technologií, vlastním know- how a zkušebním zařízením pro elektrárenské, rozvodnové
a trakční aplikace jako jediný výrobce těchto možností na území ČR a SR pro dodávky silových transformátorů vyšších a vysokých výkonů.

Zásady konstrukce transformátorů
Konstrukce transformátorů ETD zohledňuje požadavky provozovatelů transformátorů jako je nízká energetická náročnost stroje, spolehlivost a ekologie.

Magnetický obvod stroje je vyroben z orientovaných plechů s nízkými ztrátami. Jednotlivé plechy jsou od sebe odizolovány tenkou vrstvou keramické
izolace odolné vysokým teplotám a chemickým účinkům transformátorového oleje. Skládání magnetického obvodu je prováděno technologií "StepLap"
pro snížení ztrát a hlučnosti stroje.

Vinutí je vyrobeno z vysoce vodivé elektrotechnické mědi izolované papírovou izolací. Pro vinutí větších průřezů je volen permutovaný vodič z důvodu
zamezení ztrát vířivými proudy.

Transformátory jsou vyráběny s pevným převodem nebo mohou být vybaveny přepínačem odboček bez zatížení (NLTC), resp.pod zatížením (OLTC).

Nádoba je svařovaná s dělicí rovinou v horní části pro zamezení úniku oleje v dělicí rovině a opatřená magnetickými bočníky. Prostor pro regulaci je oddělen od nádoby vlastního transformátoru kvůli zamezení průniku oleje z regulace do vinutí transformátoru. Stejně tak je rozdělena i dilatační nádoba stroje.

Chladicí systém transformátoru převážně tvoří radiátorová soustava s ventilátory, u větších výkonů jsou pak použity chladiče oleje s čerpadly.

Nádoba transformátoru je opatřena otočným podvozkem pro podélný a příčný posun a zdvihacími čepy pro manipulaci se strojem.

Chladicí soustava je standardně pozinkována, nádoba transformátoru opatřena epoxidovým nátěrovým systémem FEIDAL. V případě požadavku může
být pozinkována i nádoba transformátoru, popř. natřena chladicí soustava.

Vedle nosného programu, tedy transformátorů pro energetiku a pro elektrickou trakci jsou v ETD vyráběny i transformátory speciální podle přání zákazníků.

Výrobní program:

  • Třífázové regulační olejové transformátory, výkonový rozsah 10 až 320 MVA, jmenovité napětí do 420 kV
  • Třífázové neregulační transformátory, výkon do 410 MVA, napětí do 420 kV
  • Jednofázové neregulační olejové transformátory s celkovým výkonem třífázové sestavy do 1200 MVA a napětím do 420 kV
  • Řiditelné a neřiditelné transformátory speciálního provedení, např. s ohledem na počet vinutí, jmenovitá napětí nakrátko, speciální požadavky na připojení, uspořádání a druh chlazení a pod.
  • Lokomotivní transformátory
  • Trakční tlumivky pro pohony kolejových vozidel (metra, tramvají, trolejbusů)
  • Spouštěcí reaktory

Web: www.etd-bez.cz

Představení našich členů

Bohemia Müller s. r. o.

Bohemia Müller s. r. o.

Společnost Bohemia Müller s.r.o. byla založena v roce 1997. Zakladatelé jsou uznávanými odborníky v oblasti vysokého…

ETD TRANSFORMÁTORY, a.s.

ETD TRANSFORMÁTORY, a.s.

Koncem 19. a začátkem 20. století byla v západních Čechách, zejména v Plzni, vybudována mohutná základna těžkého…

ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

   ZVVZ-Enven Engineering, a.s. je moderní obchodně inženýrská společnost, která působí na trhu v rámci…

KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.

KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.

Kvalita, spolehlivost a inovace Akciová společnost KRÁLOVOPOLSKÁ je předním dodavatelem aparátů pro chemický a…

JSP, s.r.o.

JSP, s.r.o.

   Společnost JSP je přední český výrobce a dodavatel v oboru měření a regulace. Klíčovými produkty jsou vlastní…

MAVEL, a.s.

MAVEL, a.s.

M a v e l, a.s. je přední celosvětová výrobní a inženýrská společnost, která se specializuje na vodní turbíny a…

FANS, a.s.

FANS, a.s.

FANS, a.s. je dodavatelem investičních celků a služeb pro energetiku a průmysl. Zaměřuje se na dodávky na klíč a…

AF POWER agency a.s.

AF POWER agency a.s.

   Společnost AF POWER agency a. s. patří v současnosti mezi hlavní hráče na poli mediální podpory oborů energetiky a…

SIGMA GROUP a.s.

SIGMA GROUP a.s.

SIGMA GROUP a.s. je moderní, dynamicky se rozvíjející strojírenskou firmou, která je nejvýznamnějším výrobcem…

PIO KERAMOPROJEKT a.s.

PIO KERAMOPROJEKT  a.s.

   Keramoprojekt Trenčín byl založen v roce 1951 původně jako národní podnik, později projektový ústav se…

Sdružení dodavatelů investičních celků
Thámova 18a
186 00 Praha 8

IČ: 14889153
Není plátce DPH

Kontaktní osoba:

Tomáš Měřínský
reditel@sdic.cz

Ondřej Zavadil
Tel.: +420 774 413 722
info@sdic.cz