Seminář Výměna exportních zkušeností, MSV Brno

Česká exportní banka organizovala ve spolupráci se SDIC seminář na téma Výměna exportních zkušenosti. Seminář proběhl 9. 11. 2021 v prezentační části České národní expozice. Na semínáři vystoupili: Miloslav Stašek, státní tajemník, MZV ČR, Rostislav Žoudlík, prezident, SDIC, Tomáš Hadžega, ředitel úseku exportního financování, ČEB, Martina Paříková, vedoucí odd. Exportních konzultantů, CzechTrade, Jiří Hansl, Hospodářská komora ČR.