Společnost Mavel a.s. společně s Povodím Vltavy s.p. oficiálně obnovili provoz vodní elektrárny v Praze na Štvanici

Po náročné dvouleté rekonstrukci technologií obnovil dne 2. 10. 2019 ministr zemědělství Miroslav Toman provoz malé vodní elektrárny, umístěné v památkově chráněné budově na ostrově Štvanici v Praze. K rekonstrukci technologických zařízení přistoupil správce elektrárny státní podnik Povodí Vltavy v důsledku jejich zhoršujícího se technického stavu a stále častějším opravám. Práce si vyžádaly investice ve výši 128 mil. Kč, které státní podnik hradil z vlastních zdrojů. Generálním dodavatelem byla společnost M a v e l, a.s., člen SDIC.

Rekonstrukce zahrnovala zejména výměnu rozváděcího kruhu a nové oběžné kolo včetně všech nutných technologických komponent, nové chlazení generátorů, vyčištění a revizi generátorů, nové řešení vzduchotechniky, kompletní výměnu řídicího systému a kabelových tras ve strojovně, výměnu transformátorů vlastní spotřeby a transformátoru 22 kV za nízkoztrátový, nová elektrická požární signalizace. Dále pak byly provedeny stavební úpravy a opravy zejména v podzemní části strojovny, související s montáží nové technologie.