Výkonný ředitel SDIC se zúčastní podnikatelské mise na Ukrajinu (Kyjev)

Podnikatelská mise je vedena prezidentem Hospodářské komory ČR Vladimírem Dlouhým. Na misi podnikatelé doprovodí předsedu vlády ČR při jeho oficiální návštěvě Ukrajiny (Kyjeva). V plánu je uspořádání Ukrajinsko-českého podnikatelského fóra s bilaterálními jednáními mezi českými a ukrajinskými firmami v Kyjevě. V rámci B2B mají účastníci jednání možnost navázat kontakt s novými ukrajinskými partnery nebo rozvinout kontakt s těmi stávajícími. V jednání je setkání firem s předsedou vlády ČR a ministrem průmyslu a obchodu ČR. Součástí programu bude mj. i diskuze s představiteli Zastupitelského úřadu ČR v Kyjevě o podnikání na Ukrajině a v jednání je mj. společenský podnik na české ambasádě za přítomnosti předsedy vlády ČR, ministra průmyslu a obchodu ČR a oficiální delegace.