AF POWER agency a.s

Společnost AF POWER agency a. s. patří v současnosti mezi hlavní hráče na poli mediální podpory oborů energetiky a energetického strojírenství v České republice a zahraničí. Ve svém portfoliu má témata:

 • Uhelné a plynové elektrárny
 • Jaderná energetika
 • Přenos a distribuce elektřiny
 • Teplárenství
 • Energetické využití odpadu
 • Průmyslová energetika
 • Export energetických investičních celků
 • Obnovitelné zdroje
 • Decentrální energetika

AFP je členem a zároveň koordinátorem činností Sdružení dodavatelů investičních celků (SDIC) www.sdic.cz a úzce spolupracuje s Českou asociací ocelových konstrukcí www.caok.cz

AFP disponuje těmito mediálními nástroji:
1. Časopis All for Power

AFP vydává od roku 2007 odborný časopis All for Power, který vychází 5 x ročně v nákladu 2500 kusů a je distribuován na českém a slovenském trhu. Časopis vychází v českém jazyce s anglickými a ruskými abstrakty. K jeho čtenářům patří zástupci vrcholného managementu provozovatelů elektráren, distribučních společností, přenosové soustavy, energetického strojírenství, bank a příslušných institucí státní správy. V elektronické podobě jej naleznete zde www.floowie.com/cs/afpoweragencyas

AFP rovněž podporuje export českých firem do zahraničí a vydává ve spolupráci s Ministry of Industry and Trade a agenturou CzechTrade „exportní speciály“. V roce 2014 vyšel speciál pro veletrh Power Kazakhstan 2014 v Almaty. V roce 2015 Polský speciál, který byl distribuován na 4 největších akcích v Polsku a speciál pro POWER-GEN Europe 2015 v Amsterdamu. V roce 2016 vydala AFP katalog Czech Power Plants Suppliers ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Agenturou CzechTrade, který slouží ekonomickým diplomatům k propagaci českého energetického strojírenství.

2. Webový informační portál www.allforpower.cz

Portál nabízí:

 • Aktualizovanou databázi odborných článků
 • Denně nové zprávy z oboru
 • Databázi firem
 • Kalendář oborových akcí
 • Možnost on-line objednávky časopisu
 • Obchodní příležitosti
 • Pracovní možnosti
3. Konference:

Konference jsou s mezinárodní účastí zaměřené na B2B, kde investoři prezentují své investiční plány dodavatelům, technologické firmy prezentují novinky z oboru a instituce a banky informují o možnostech financování investic. Konference jsou tlumočené do anglického jazyka. V rámci každé konference je večerní raut pro neformální diskuse. Více naleznete v kapitole Vybrané reference viz níže a na stránkách www.afpower.cz.

Odkaz na web

Výběr z referencí 2018 - 2022

All for Power Konference

Dvoudenní konference je zaměřena na výstavbu energetický investičních celků: jaderné elektrárny, konvenční elektrárny, teplárenství a průmyslová energetika. V rámci této konference pořádáme rovněž výstavu, kde mohou prezentovat společnosti na stáncích své služby produkty.

Waste to Energy

Dvoudenní konference je zaměřena na energetické využití komunálního odpadu, spalovny a technologie.

Mezinárodní konference VVER

Jednou za tři roky pořádá v Praze AF POWER agency ve spolupráci s Českou nukleární společností, Evropskou nukleární společností, ÚJV Řež a Českým svazem vědeckotechnologických společností dvoudenní odbornou mezinárodní konferenci na téma reaktory technologií reaktorů VVER a jejich provozování.

Konference Elektrizační soustava

Dvoudenní konference je zaměřena na Rozvoj, obnova a údržba sítí a stanic zvn, vvn a vn Strategie a investiční plány.