MICo, spol. s r.o.

Společnost MICo, spol. s r.o. byla založena v roce 1993 jako servisní firma působící na jaderné elektrárně Dukovany. V roce 1998 zahájila vlastní výrobu v areálu v Hrotovicích a v roce 2011 byla výrobní kapacita rozšířena o areál o 50 000 m2 v Kramolíně. Společnost se zaměřuje především na konstrukci a výrobu výměníků tepla, kondenzátorů, tlakových nádob, nádrží, ocelových konstrukcí, technologických částí pro jadernou a konvenční energetiku, chemický a potravinářský průmysl a těsnění pro speciální aplikace. Dále dodáváme technologická zařízení pro čističky odpadních vod typu ADN včetně vlastní projekce a konstrukce. Společnost je tvořena vysoce kvalifikovanými pracovníky s dlouholetými zkušenostmi získanými při výstavbě, provozu a údržbě jaderných elektráren ČEZ, a.s. Systém řízení kvality je certifikován dle normy ČSN EN ISO 9001, dále ČSN EN ISO 3834-2 a prověřen zákazníkem ČEZ, a.s. v souladu s požadavky na systém řízení dle Atomového zákona 263/2016 Sb. v platném znění a vyhlášky SÚJB č. 408/2016 Sb. o požadavcích na systém řízení. Systém environmentálního managementu je certifikován dle ČSN EN ISO 14001 a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je certifikován dle ČSN ISO 45001:2018.

Odkaz na web

Výběr z referencí 2018 - 2022